בדיקת חמץ

בדיקת חמץ - הלכה ונהוג בקהילות ישראל לבדוק את החמץ בליל י"ד ניסן לאור הנר
במאמר הבא נרחיב בנושא

הלכה ונהוג  לבדוק את החמץ בליל י"ד ניסן שבבית לאור הנר

זמן הבדיקה

החובה ההלכתית לבדוק את החמץ מיד בצאת הכוכבים, חידוש מיוחד בבדיקת חמץ על פני מצוות אחרות , בדינים אחרים למרות שיש טווח זמן עם נקודת התחלה ונקודת סיום וזריזין מקדימים למצוות, מי שמאחר לא עבר עבירה.

בבדיקת חמץ חכמים תקנו לבצע את פעולת הבדיקה דווקא בתחילת הלילה, והמאחר נקרא שעובר על תקנת חכמים ישנם כמה סיבות לכך כמבואר בארוכה בנושאי כלים על השו"ע סימן תל"א.

דינים מיוחדים

  • אסור להתחיל לאכול , ללמוד, לעשות מלאכה חצי שעה לפני צאת הכוכבים כדי שלא ישכח חובת הבדיקה.
  • הציבור יקיימו את המניין בצאת הכוכבים, ומיד לאחר מכן ילכו איש לביתו לבצע את הבדיקה.
  • מי שרגיל כל השנה להתפלל ביחידות ולא במניין, יקדים את הבדיקה לתפילת ערבית.

איפה צריך לבדוק?

  • כל מקום שיש חשש אולי הכניסו לשם חמץ, הדין שצריך בדיקה.
  • דוגמאות : עגלת ילדים, חדרי הבית השונים, רכב, ספות, וכמובן כל מקום שיש לחשוש אולי הכניסו לשם חמץ.
  • יש לבדוק בחורים ובמקומות צרים עד מקום שידו מגעת .

איך בודקים?

יש להצטייד בערכה לבדיקת חמץ הכוללת נר שעווה, נוצה , וכף, ובעל הבית בודק לאור הנר את החמץ כמובן חשוב לציין שבדיקת החמץ מתבצעת לאחר שעבדו במשך ימים ארוכים וניקו את הבית.

מהלך הבדיקה?

  • נוהגים לפני הבדיקה להחביא 10 פתיתי חמץ מכוסים כדי שלא  יתפורר ברצפה.
  • קודם הבדיקה יברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ".
  • לא מדברים בדברים שלא קשורים לבדיקה, בין הברכה לבדיקה.

ביטול החמץ

בסוף הבדיקה אומרים נוסח ביטול חמץ כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דלא חזיתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא". ובעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ".

מכירת חמץ

זה הזמן לזכור לעשות את מכירת החמץ ולא לשכוח ניתן לעשות מכירת חמץ באמצעות האתר.

בדיקת חמץ