הגעלת כלים

הגעלת כלים - מבוא לדיני הכשרת כלים

קודם שנאריך בדיני הכשרת כלים יש לציין את חשיבות מכירת חמץ לבצע קודם הפסח מצורף קישור למידע ואפשרות לערוך מכירת חמץ באתר אונליין.

המקור בתורה

כתוב בחומש במדבר פרק ל"א פסוק כ"ג, הקב"ה ציווה  לעם ישראל לאחר מלחמת מדין להכשיר את הכלים ומצוטט לשון הכתוב:

"כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים"

כלל בדיני הכשרת כלים

כלל גדול קבעו החכמים "כבולעו כך פולטו" משמעות ההלכה כפי שהכלי בלע את האיסור באותו דרך יש להכשירו כדי להפליט ממנו את האיסור.

במילים פשוטות:

מה שבא באש כמו שיפודים/תבניות שהכלי בלע ישירות את האיסור שלא באמצעות מים או רוטב כמו שכתוב בתורה "כל דבר אשר יבוא באש" צריך ליבון כדי להכשירו.

כדי ללבן יש צורך להכניס את הכלי לתוך אש עד שיגיע לרמה של ניצוצות ניתזין ממנו או שתשיר קליפתו העליונה.

הכשרה באמצעות הגעלת כלים

כלים שבלעו את האיסור באמצעות מים או רוטב כמו סירים ושאר כלים יש צורך להכשירם על ידי הגעלת כלים.

הכשרה באמצעות הגעלה מתבצעת על ידי סיר גדול שמרתיחים בו מים עד שיגיעו למצב רתיחה ויבעבעו ולאחר מכן יש להכניס את הכלי האסור אותו מעוניינים להכשיר לתוך המים רותחים כדי שיפלוט את טעם האסור הבלוע  ולהוציא אותו ולשטוף במים קרים.

מה אי אפשר להכשיר?

כלי חרס

כלי חרס התורה גלתה לנו שהם בולעים אבל לא פולטים את הבלוע כראוי ולכן לא ניתן להכשירם.

כלים שיכולים להתקלקל על ידי ההכשרה

לא ניתן להכשיר כלים שיכולים להתקלקל מחשש שלא יכשירם כראוי

כלי שיש בו פינות או מקומות שיש שם חמץ ממשי ולא רק בלוע באם לא ניתן להסיר ולנקות את החמץ הממשי אין אפשרות להכשיר כלים אלו.

איך להכשיר את כלי המטבח?

כיור

באם הכיור עשוי ממתכת, צריך קודם לנקות אותו היטב שלא יהיה חמץ ממשי ולאחר מכן לערות מים רותחים מבעבעים מכלי ראשון על הכיור. ישנם מהדרים לעבור עם אבן מלובן.

באם הכיור עשוי מחרס לא ניתן להכשירו בדרך זו.

ישנם חומרים שונים ויש לברר קודם ההכשרה האם החומר שממנו עשוי הכיור אכן ניתן להכשירו

המנהג בהכשרת כיור לפסח

מצפים את הכיור בעוד כיור נוסף מפלסטיק באופן זה גם אם הכיור עשוי מחומר שלא ניתן להכשרה מכיון שציפינו אותו אין מגע ישיר עם הכיור האסור ואפשר להתנהל כך בימי הפסח.

בכל מקרה מערים מים רותחים, על הכיור למרות שככה לא מתבצע הכשר מעולה אלא רק לחומרא

המשך העמוד בעריכה

הגעלת כלים