טבילת כלים

טבילת כלים - מדריך שיעשה לכם סדר בנושא [כל מה שצריך לדעת על הלכות ומנהגי הטבילה]

מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור דרך האתר!

בסיום ישלח למייל אישור על ביצוע המכירה

מכירת החמץ לא כרוכה בתשלום, מנהג ישראל לתת תרומה קמחא דפסחא עם המכירה.

השנה נייעד את התרומה לפעילות חב"ד בקו האש שדרות ועוטף עזה

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ברוכים הבאים לאתר חג הפסח של חב"ד.

באתר מידע תורני מקיף בהלכות ומנהגי חג הפסח, ההכנות לחג, הכשרת הבית והמטבח, מידע על כשרות האוכל לפסח ועוד.

בנוסף ניתן לערוך מכירת חמץ אונליין בקלות ובהידור, וגם לקיים את מצוות "קמחא דפסחא".

התרומה מאובטחת בביט או אשראי והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

תוכן עניינים

הקדמה

לפני חג הפסח רבים בעם ישראל קונים כלים חדשים לכבוד החג, לפניכם מדריך מקוצר שיעשה לכם סדר בכל מה שקשור להלכות ומנהגי טבילה במקווה של הכלים החדשים.

המקור בתורה לטבילה

לאחר מלחמת בני ישראל במדין אומרת התורה[1]: "אך את הזהב ואת הכסף . . אך במי נידה יתחטא . . וטהר" מכאן לומדים חז"ל[2] את חיוב הטבילה של הכלים ובכללם גם הכלים החדשים.

למה צריך להטביל כלים?

הכלים אינם חייבים בטבילה בגלל שיש עליהם משהו או משום שנבלע משהו בדפנות הכלי [בשונה מהגעלת כלים], אלא משום ש"נכנסו לקדושת ישראל"[3], "מדמה אותו לגר שנכנס לקדושה על ידי טבילה"[4].

סיבה נוספת לטבילת כלים: מכיוון שסופו של הגוי להשתמש בכליו לאיסור, לכן יש להטבילם כלי לטהרם[5].

האם טבילת כלים היא מצווה?

ישנה מחלוקת האם חיוב טבילת הכלים הוא מהתורה או שלא, לדעת רוב הפוסקים הטבילה של הכלים היא חיוב דאורייתא [וכותב אדמו"ר הזקן שכן העיקר למעשה[6]].

איך מטבילים כלים?

מכיוון שהכלי צריך להיות מוקף אך ורק במים, צריך להוריד קודם לכן את כל המדבקות וכן את כל הדבקים הנותרים על הכלי[7].

לאחר מכן מטבילים את הכלי במים פעם אחת (ויש נהגו להטביל 3 פעמים)[8].

בעת ההטבלה יש להרפות מעט את אחיזת היד בכלי, בשביל שהכלי יהיה מוקף במים[9].

ניתן להטביל את הכלי בכל דרך שהיא, כגון להניח את הכלים בסל מנוקב או לקושרם בצורה רופפת לחבל. במקרים כאלו יש לנער מעט את הסל או החבל, על מנת שכל הכלי יהי' מוקף במים[10].

טבילת כלים בלילה

ניתן להטביל את הכלים הן ביום והן בלילה[11].

ברכה לטבילת כלים [מה מברכים על טבילת כלים?]

כמו בכל המצוות, גם לפני הטבילה צריך לברך ברכה על טבילת כלים נוסח הברכה הוא:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים".

האם זה משנה מקום יצור הכלי?

כלים המיוצרים על ידי יהודים, אינם צריכים טבילה. לכן כלים המיוצרים בישראל אין צריך להטבילם כלל[12].

בנוגע לטבילת כלים הנמכרים היום בחנויות ומיוצרים בחו"ל, ישנם רבנים המורים שאמנם יש להטבילם אך אין לברך על טבילתם. למעשה רבים מהרבנים מורים שכן יש לברך, ולכן מי שרוצה לברך יכול לעשות זאת.

איזה כלים צריך להטביל?

לא כל הכלים המיוצרים בבתי חרושת של גויים צריכים טבילה, אלא צריך שיתקיימו שני תנאים עיקריים כדי שהכלים יתחייבו בטבילה[13]:

  1. שהכלים ייועדו לצרכי סעודה והגשת האוכל או הכנתו וכן המכסים של כלים אלו. אבל כלים שאינם צרכי האכילה, כמו מברג, סכין יפני וכדומה, וכן חפצי נוי שנועדו לנוי בלבד, אינם צריכים טבילה[14].

כלים המיועדים לצורך אחסון מאכלים, יש להטביל ללא ברכה.

  1. רק כלים העשויים מאחד ממיני המתכות (או הזכוכית) חייבים בטבילה. אבל כלים העשויים מעץ או אבן – אינם חייבים בטבילה.

חשוב להדגיש:

  1. יש ריבוי כלים שנוהגים להטבילם ללא ברכה.
  2. בכל שאלה בנושא יש ליצור קשר עם הרב שלך.
  3. לעיתים יש מחלוקות בין מנהגים של קהילות שונות, על כן יש לוודא עם רב לגבי כל שאלה שהיא מה בפסיקה בעדה שלך.

האם אפשר לבצע טבילת כלים בבית?

התשובה לכך שאי אפשר, טבילת כלים צריכה להתבצע במקווה כשר או במי מעיין טבעי.

טבילת כלי זכוכית

גם כלי זכוכית טעונים טבילה.

מקורות

[1] במדבר לא, כב.

[2] עבודה זרה עה,ב.

[3] ירושלמי ע"ז פ"ה הט"ו.

[4] באו"ה כלל נח סי' סג בביאור את דעת הירושלמי.

[5] ריטב"א ע"ז שם.

[6] שו"ע הרב סקנ"ט,כא וראה סשכ"ג,ח.

[7] שו"ע סק"כ,יג.

[8] ספר הכשרות פרק ד סעיף נה.

[9] ספר הכשרות פרק ד סעיף נב.

[10] ספר הכשרות פרק ד סעיף נא.

[11] ספר הכשרות פרק ד סעיף נא בסופו.

[12] ספר הכשרות פ"ד סעיפים י-יג.

[13] שו"ע יו"ד סק"כ,א. ראה בספר 'טבילת כלים חדשים' עמ' 18 הע' 12. ראה ספר הכשרות פ"ד סעיפים יח-לב.

[14] ספר הכשרות פרק ד סעיף יח.

טבילת כלים לפני חג הפסח

מכירת חמץ

קיימו כעת מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור!

שם פרטי ומשפחה:
מקומות החמץ:
מנהג ישראל לתת תרומה במכירת החמץ:

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות Whatsapp