מכירת חמץ גמור

מכירת חמץ גמור -רבו הדעות והדיון הלכתי סביב נושא המכירת חמץ בעמוד תוכלו ללמוד על הנושא

מכירת חמץ גמור 

מכירת חמץ גמור 

מכירת החמץ באה לפתור בעיה של הפסד המזון שבבעלות אנשים פרטיים כמו גם חברות ועסקים שמחזיקים מלאי גדול של סחורה.

פולמוס ההלכתי סביב המכירה

ישנם שיטות בהלכה הסוברות שאין לסמוך על מכירת החמץ באופן מוחלט, מכיון שזו הערמה. מגדולי המתנגדים הגאון מוילנא בביאור שיטתם ישנם דיונים ארוכים ואין כאן המקום להאריך .

ישנם רבים וטובים מעם ישראל בעיקר בזרם הליטאי שנמנעים מלקיים מכירת חמץ עבור חמץ גמור, מכיון שלא סומכים על המכירה כלפי איסורי דאורייתא אלא רק כלפי חמץ שאינו גמור.

חמץ גמור האסור מהתורה זהו חמץ ממש כמו לחם, וכל מאפה העשוי מחמשת מיני דגן.

שיטת חב"ד בנידון 

אדמורי חב"ד נהגו במפורש למכור חמץ גמור לגוי, ולשיטת חב"ד מכיון שמכירת חמץ הינה מכירה אמיתית וטובה וח"ו לא הערמה. דווקא שמוכרים חמץ גמור מדגישים שאנו סומכים על המכירה ב -100%.

במיוחד ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן שתקן שיהיה ערב קבלן עבור המכירה שזה ההבדל בין מכירת חמץ חב"ד למכירות חמץ אחרות

מכירת חמץ גמור