מכירת חמץ גמור

מכירת חמץ גמור (פירוש המושג) - האם אפשר למכור חמץ גמור?

נימוקי השיטות בעם ישראל שהתנגדו למכירת החמץ, ומצד שני הסבר שיטת חב"ד בה סומכים ומתירים למכור אף חמץ גמור.

מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור דרך האתר!

בסיום ישלח למייל אישור על ביצוע המכירה

מכירת החמץ לא כרוכה בתשלום, מנהג ישראל לתת תרומה קמחא דפסחא עם המכירה.

התרומה לפעילות חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש!

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ברוכים הבאים לאתר פסח עם חב"ד.

באתר מידע תורני מקיף על הלכות ומנהגי חג הפסח, ההכנות לחג, הכשרת הבית והמטבח, מידע על כשרות האוכל לפסח ועוד.

בנוסף ניתן לערוך מכירת חמץ בקלות ובהידור אונליין, וגם לקיים את מצוות "קמחא דפסחא".

התרומה מאובטחת באמצעות ביט או אשראי והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

תוכן עניינים

מהו חמץ גמור (פירוש)?

"חמץ גמור" מתאר כל דבר העשוי מחמשת מיני דגן ובא במגע עם מים, לדוגמא לחם, מיני מאפה ועוד.

לעומת זאת חמץ שאינו גמור מתאר מאכלים כאלו שהם בעצמם לא חמץ אך עלולים להכיל תערובת רכיבי חמץ וחכמים אסרו גם אותם.

מכירת חמץ גמור

נזכיר, התורה מצווה כל יהודי להשבית את החמץ ע"י ביעורו מן העולם.

חז"ל הרחיבו ואסרו את החמץ שלא ביערו אותו ועבר עליו הפסח באכילה ובהנאה.

מכירת חמץ לגוי לפני חג הפסח נועדה למנוע הפסד מזון, ובעצם מציעה פתרון שבמקום לבער את החמץ, מוכרים אותו לגוי ועל ידי כך לא עוברים על איסור התורה.

בשולחן ערוך סימן תמ"ח סעיף ג' מרן המחבר מזכיר את הפתרון למכור את החמץ מכירה גמורה לאינו יהודי לפני חג הפסח.

האם אפשר למכור חמץ גמור?

יש מחלוקת בין פוסקי ההלכה, וכן מנהגים שונים האם אפשר למכור לפני חג הפסח לגוי חמץ גמור.

נציין ששיטת חב"ד שמותר לכתחילה למכור לגוי גם חמץ גמור.

במאמר הבא ניתן סקירה, מדוע ישנם יהודים רבים שלא סומכים על המכירה ב-100% ומקפידים לא למכור לגוי חמץ גמור.

מצד שני נסביר את השיטות שכן סומכות על המכירה ומוכרים גם חמץ חמץ גמור וממשי.

השיטות שמפקפקים על המכירה

ישנם שיטות הסוברות שאין לסמוך על מכירת החמץ באופן מוחלט, מכיוון שזה סוג של הערמה.

הגאון מוילנא היה מגדולי המתנגדים למכירת החמץ, וסבר שאין להערמה בסיס הלכתי.

רבים בעם ישראל בעיקר בזרם הליטאי נמנעים מלבצע מכירת חמץ גמור אלא מוכרים לפני חג הפסח חמץ שאינו גמור.

הסיבה לכך משום שלא סומכים על המכירה כלפי איסורי דאורייתא אלא רק כלפי חמץ שאינו גמור שהוא אסור רק מדרבנן.

כמו כן לאחר החג שיטת המחמירים להקפיד לרכוש אוכל חמץ שנאפה לאחר הפסח.

נימוקיהם של האוסרים

להלן חלק מנימוקי האוסרים ע"פ המבואר בספר פסקי תשובות {סימן תמ"ח סעיף ט"ו}

  • בתקנת מכירת החמץ המקורית ההקפדה היתה להוציא את החמץ לבית הגוי, (משום שיש אומרים שכדי שהגוי יקנה את החמץ הוא צריך לקחת ולמשוך את החמץ ולא מספיק לשלם כסף.)
  •  כל תקנת מכירת החמץ היתה משום שעת הדחק ובהפסד מרובה, אבל לא למצבים רגילים.
  • חוששים להערמה שלא באמת יתכוונו למכור את החמץ כי כולם יודעים שבסיום חג הפסח החמץ חוזר לבעלות המוכרים.
  • היות וע"פ החוק האזרחי, ומבחינה משפטית לא באמת נותנים משמעות למכירה אלא רואים זאת כמסמך דתי, אם כן אי אפשר באמת לסמוך על כך להינצל מאיסור תורה.

שיטת המקילים

  • הסכימו הפוסקים שגם במצבים שאין למכירה תוקף ע"פ החוק האזרחי, אין זו הערמה משום שכל עניין המכירה עניינה להפקיע איסור חמץ לכן אף בעיני החוק זהו עניין של דת שלא יחייב לבצע את כל הפרטים כמו מכירה רגילה. (יש המדקדקים להוסיף סעיף בהסכם, שהגוי מסכים שאופן המכירה יתבצע בהתאם לדין תורה והמשפט העברי אפילו אם החוק האזרחי לא ייתן תוקף למכירה.)
  • לעניין הנימוקים האחרים שהוזכרו לעיל הסכימו הפוסקים לסמוך בכל זאת על המכירה ועושים אותה באופן שלא יהיה הערמה, הרב שמייצג את היהודים המוכרים עורך הסכם מפורט בעל תוקף הלכתי, הגוי משלם מקדמה + נותן ערבות כספית על היתרה.
  • בנוסף משכירים לגוי את המקום של החמץ ככה שהגוי קונה את החמץ ב-"קניין אגב הקרקע" שזה קניין שמהווה תחליף למשיכה והוצאת החמץ מבית היהודי.

שיטת חב"ד

אדמו"רי חב"ד נהגו למכור חמץ גמור לגוי ובכך הדגישו שמכירת חמץ היא מכירה אמיתית וטובה, וחס ושלום לא הערמה.

דווקא שמוכרים חמץ גמור מדגישים שסומכים על המכירה ב -100%.

במיוחד על פי שיטת אדמו"ר הזקן שתקן שיהיה ערבות כספית עבור רכישת החמץ ולא סתם ערב אלא ערב קבלן.

בקישור המצורף מכירת חמץ חב"ד ביארנו בהרחבה מה המשמעות של ערב קבלן.

וכפועל יוצא הייחודיות של מכירת חמץ לפי מנהג חב"ד מול אותם אלה שמבצעים את המכירה ללא ערב קבלן.

מכירת חמץ גמור

שירות מכירת חמץ נסגר!

לא ניתן למכור חמץ באמצעות האתר!

קיימו את מצוות 'קמחא דפסחא' תרמו למשפחות נזקקות חולים וקשישים תושבי הדרום ועוטף עזה באמצעות חב"ד בשדרות

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות Whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים תושבי הדרום בקו האש

[התרומה באמצעות חב"ד בשדרות]