מצות

מצות - ברוכים הבאים לאתר www.hametz.co.il באתר תוכלו ללמוד על חג הפסח ואף לבצע מכירה לגוי של החמץ

מצות

על החג 

חג הפסח מכונה בתורה חג המצות הסיבה שחוגגים את החג מכיון שעם ישראל יצא ממצרים אירוע שקרה לפני כמה אלפי שנים, עם ישראל היה משועבד במצרים כעבדים, לאחר קושי גדול של השעבוד ותהליך של 10 מכות בפרעה , התחילו לצאת עם ישראל ביום ט"ו בניסן ממצרים

המקור לאכילת מצות

כתוב בתורה "שבעת ימים תאכל מצות" הציווי לאכול מצות מובא כמה וכמה פעמים בתורה

חיוב אכילת מצה

החובה ההלכתית הינה לאכול מצה בליל הסדר ולפחות כזית מצה, כזית זה בערך שליש מצה- עד חצי מצה תלוי בגודל שלה.
נקודה חשובה לאכול מצה עבודת יד דווקא.
מנהג חב"ד לאכול 5 כזיתים במהלך על הליל הסדר.
שימו לב! במהלך כל שבעת ימי הפסח אין חיוב הלכתי לאכול דווקא מצה, ישנו איסור לאכול חמץ, כמובן שאפשר לאכול גם מאכלים אחרים

הסיבה שאוכלים מצות

הסיבה שאוכלים מצות זכר ליציאת מצרים וכמו שכתתוב "כי בחפזון יצאת מארץ מצרים" בפשטות המהירות של עם ישראל לצאת ממצרים גרמה לכך שהבצק לא הספיק לתפוח ולהיות חמץ וזכר לכך אנו מקפידים בכל שנה ושנה לאכול מצות.

אכילת מצה ע"פ החסידות

ע"פ החסידות למצה שלא תופחת יש סמל לענווה וצניעות ואלו החמץ מסמל את הגאווה , ויש משמעות גדולה לאכילת המצות בפסח

בנוסף מובא בשם אדה"ז שהמצות עבודת יד הינם מאכל האמונה ומאכל הרפואה וזה הסיבה שהרבי מליובאוויטש מאד עודד להפיץ מצות לקהל הרחב ובמיוחד לאלו שלא שמורים תורה ומצצות לעת עתה

מבצע נוסף שהרבי מאד עודד זהו מכירת חמץ באתר תוכלו לבצע מכירת חמץ כפי מנהג חב"ד בהידור, מומלץ להפיץ לחברים את הקישור לאתר

מצות