סדר פסח

סדר פסח | ליל הסדר
ברוכים הבאים לאתר www.hametz.co.il פה תלמדו על דיני ומנהגי החג

סדר פסח | ליל הסדר

סדר פסח

ליל הסדר מכונה בביטוי סדר, בלילה הזה נאספים בני המשפחה כולם יחד לסדר ומציינים את נס יציאת מצרים

סיפור ההגדה

מצווה גדולה בלילה הזה לספר בסיפורי יציאת מצרים ומסופר במקורות שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

תפקיד הילדים

יש חשיבות לספר לילדים על סיפורי יציאת מצרים כמו שכתוב "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים"

סימני הסדר

בסדר פסח יש סימנים אשר הולכים על פיהם

קדש, ורחץ ,כרפס, יחץ, מגיד ,רחצה, מוציא , מצה, מרור , כורך, שולחן עורך, צפון , ברך הלל, נרצה

קדש

הקידוש פותח את סדר פסח כמו בכל חג ושבת שמציינים את כניסתו על ידי קידוש על היין

ורחץ

נטילת ידים ללא ברכה, ושתי סיבות בדבר:

א. משום שאוכלים לאחר מכן ירק טבול במי מלח ויש כלל שדבר שטיבולו במשקה טעון ברכה

ב. אנו רוצים להתמיה את התינוקות שישאלו מה נשתנה

כרפס

לוקחים תפוח אדמה או בצל וטובלים במי מלח

יחץ

לוקחים את המצה האמצעית מתוך שלושת המצות וחוצים אותה לשתים

מגיד

כעת קוראים את ההגדה יש לשים דגש על הילדים אשר להם תפקיד מרכזי בלילה, תחילה הילדים שואלים מה נשתנה , 4 שאלות של הילד למה פסח שונה משאר החגים בארבעה פרטים ואז האבא עונה לילד על השאלות על ידי סיפור ההגדה

רחצה

נטילת ידים לסעודה

מוציא מצה

מקיימים את מצוות הלילה על ידי אכילת מצה לאחר ברכת המוציא על 2 מצות שלמות

מרור

אוכלים מרור זכר לשיעבוד והמרירות שהיה לעם ישראל במצרים

כורך

כורכים מרור בתוך שתי חתיכות מצה כמו כריך כדוגמת הלל הזקן אשר היה כורך פסח מצה ומרור בזמן שבית המקדש היה קיים

שולחן עורך

אוכלים סעודת חג

צפון

אוכלים את האפיקומן אשר הצפנו אותו מלשון מחבוא בתוך הקינוח לסעודה

ברך

ברכת המזון

הלל נרצה

אומרים מזמורי הלל כלפי הקב"ה ובטוחים אנו שהתקבל לרמון כלפי השם

מידע חשוב

לא לשכוח לעשות מכירת חמץ קודם החג ניתן גם לקיים מכירת החמץ דרך האינטרנט

סדר פסח