קטניות בפסח

קטניות בפסח - נהוג בקרב קהילות האשכנזים להימנע מאכילה במשך שבעת הימים של החג

קטניות בפסח

מנהג עתיק בקרב קהילות האשכנזים להימנע מאכילת קטניות בחג הפסח, ואלו עדות המזרח והספרדים לא נהגו איסור בדבר.

מה כלול באיסור

בקטניות נכלל אורז, דוחן, תירס, כוסמת, פולין, עדשים, חרדל, בטנים, ועוד כל מיני קטניות אחרים.

מדוע לא אוכלים קטניות?

כתב אדה"ז שהסיבה שנמנעים מאכילת קטניות משום אותם אנשים פשוטים שלא מבינים בהלכות ויטעו להתיר גם כן תבשיל של מיני דגן.

לפי שיש דמיון בין תבשיל קטניות לתבשיל חמץ העשוי מחמשת מיני דגן ולכן אסרו החכמים לאכול קטניות.

מידע כללי

קודם הפסח נוהגים לבצע מכירה לגוי של החמץ העשוי מחמשת מיני דגן, מיני קטניות אין צורך למכור לגוי מכיון שאין איסור עליהם בבל יראה ובל ימצא אלא רק באכילה.

ניתן לבצע מכירת חמץ חב"ד באמצעות האתר אונליין.

קטניות בפסח