תענית בכורות

תענית בכורות - מה שצריך לדעת על צום בכורות בערב חג הפסח [הלכות, מנהגים, הסברים]

מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור דרך האתר!

בסיום ישלח למייל אישור על ביצוע המכירה

מכירת החמץ לא כרוכה בתשלום, מנהג ישראל לתת תרומה קמחא דפסחא עם המכירה.

השנה נייעד את התרומה לפעילות חב"ד בקו האש שדרות ועוטף עזה

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ברוכים הבאים לאתר חג הפסח של חב"ד.

באתר מידע תורני מקיף בהלכות ומנהגי חג הפסח, ההכנות לחג, הכשרת הבית והמטבח, מידע על כשרות האוכל לפסח ועוד.

בנוסף ניתן לערוך מכירת חמץ אונליין בקלות ובהידור, וגם לקיים את מצוות "קמחא דפסחא".

התרומה מאובטחת בביט או אשראי והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

תוכן עניינים

תענית בכורות

חכמים תקנו שהבכורות [הילד הגדול ביותר במשפחה נקרא בכור] יצומו בערב חג הפסח – יום י"ד ניסן.

צום זה מכונה בשם "תענית בכורות".

הסיבה למה צמים?

נאמרו מספר סיבות מדוע צמים הבכורות?

סיבה אחת בתור זיכרון למכת בכורות במצרים והנס שבכורות ישראל נצלו מהמכה הזו.

סיבה נוספת משום אבילות על כך שנלקחה עבודת המקדש מהבכורים וניתנה ללויים.

בכל אופן חשוב לדעת שעיקר עניינה של התענית היא עשיית התשובה ולא עצם הצום.

אדמו"ר הזקן כתב בשולחן ערוך הרב כדברים הבאים:

"נוהגין הבכורות להתענות . . בכל ערב פסח, זכר לנס שנצולו ממכת בכורות"[1].

מי צריך לצום את תענית בכורות?

בתענית זו צמים רק גברים[2] שהינם בכורים.

במידה וישנו בבית ילד בכור מתחת בר מצווה, האב מתענה בעד בנו עד שיגיע לגיל בר מצווה[3].

במידה וגם יש ילד מתחת בר מצווה שהינו בכור וגם אביו הינו בכור, האם מתענה במקום הבן[4] (אבל אם היא בהיריון או מניקה[5], אינה צריכה לצום כלל[6]).

האם נשים צריכות לצום את תענית בכורות?

כפי שכתבנו נשים אינם צריכים לצום בתענית בכורות.

אפשרות להיפטר מהצום: סיום מסכת תענית בכורות

בצום זה בלבד ניתן לשמוע 'סיום מסכת' ולאכול סעודת מצווה, במקרה כזה אין צורך להמשיך ולצום את הצום[7].

יש לאכול את סעודת המצווה קרוב לזמן סיום המסכת. זאת אומרת שהמסיים, וכן השומעים ממנו, יאכלו לאחר הסיום.

על מה אפשר לעשות סיום מסכת?

עדיף לעשות סיום מסכת על מסכת גמרא[8].

במידה ולא שייך לעשות סיום על מסכת גמרא, ניתן לעשות סיום מסכת גם על מסכת משנה ואפילו אם למד אותה ללא פירושים[9].

בשעת הצורך ניתן לעשות אפילו על 'מסכתות קטנות' שבש"ס ואפילו אם יש בהם רק פרק אחד (למשל מסכת מזוזה, גרים וכדו')[10].

אם ממש אין ברירה, אפשר לעשות סיום גם על פרק משנה[11].

איך צריך להשתתף בסיום מסכת?

אפשרי להיות במקום שבו מסיימים מסכת בפועל ואפשרי לשמוע את הסיום מסכת בטלפון או ברדיו, לשמוח בשמחת התורה ולאכול משהו במקום בו אתה נמצא[12].

כפי שהוזכר לעיל יש לאכול את סעודת המצווה קרוב לזמן סיום המסכת, לכן מי ששומע ברדיו, טלפון וכדומה, שיאכל במקום המצאו סעודת מצווה לאחר הסיום.

מהו הדין של חולה בצום?

חולה אפילו חולה שאין בו סכנה פטור מלצום, צום זה אינו חמור ולכן בריבוי גדול מאוד של מקרים לא צריך לצום, מן הנכון להתייעץ עם רב לפני.

[אם כי שבתענית בכורות המנהג ששומעים סיום מסכת וע"י כך נפטרים מהצום וכמובן שעדיף ללכת בדרך המלך!]

מה הדינים למי שאוכל בצום?

גם מי שהותר לו לאכול יש להקפיד לא לאכול ממתקים ומותרות, מכיוון שאף על אלו שאינם מתענים, מוטל להצטער[13].

תזכורת חשובה לחברים

דווקא ביום התענית בכורות שטרודים ועסוקים בהכנות לחג ובכללם הסיום מסכת, להספיק לאכול את החמץ האחרון, ולבצע את שריפת חמץ לפני שנגמר הזמן כדאי לעורר ולהזכיר לחברים לא לשכוח למכור את החמץ לגוי.

לתשומת ליבכם באפשרותכם לבצע מכירת חמץ אונליין באמצעות האתר – לחצו כאן לפרטים נוספים.

מקורות

[1] שו"ע הרב סת"ע,א.

[2] ראה בשו"ע סת"ע,א שיש מי שאומר שנשים צמות, אך הרמ"א מציין שאין נוהגים כן.

[3] שו"ע סת"ע,ב ברמ"א.

[4] שו"ע סת"ע,ב ברמ"א.

[5] ולריבוי פוסקים אפילו אם אינה מניקה בפועל אלא שהינה בתוך 24 חודשים מהלידה, עי' מקראי קדש פורים פ"ג הע' יז-ח ששרי במצטערת ומי אינה מצטערת (ועי' שם ליל הסדר פ"א,כז) ועי' בהליכות שלמה מועדים ח"א פי"ג,ה באורחות ההלכה הע' 16.

[6] עי' שערי הלכה (חזות) פ"ו סצ"ב

[7] ע"פ שו"ע אדה"ז תע,ח ומכתב הרבי הרש"ב באג"ק ח"ד עמ' רטו. ראה גם הנסמן במקראי קדש שם ה"ל.

[8] לגבי זה ולגבי יתר בדברים המובאים פה ראה באריכות בספר של מכון הלכה חב"ד – הלכה למעשה פסח, תענית בכורות.

[9] שיחו"ק תשל"ח יט כסלו אות כח, תשל"ט יו"ד שבט אות כח.

[10] שיחו"ק תשל"ז מטו"מ אות יז.

[11] בשיחו"ק תשל"ז מטו"מ אות יז שכן מוכח מלשון אדה"ז בעל התניא ושולחן ערוך הרב, אבל זה רק בדיעבד גדול מאוד כפי שמצוין בכמה מקומות.

[12] שיחו"ק תש"מ שיחת מטו"מ אות עא-ג באריכות הטעמים בזה.

[13] שו"ע סתק"נ,א.

תענית בכורות בערב חג הפסח

מכירת חמץ

קיימו כעת מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור!

שם פרטי ומשפחה:
מקומות החמץ:
מנהג ישראל לתת תרומה במכירת החמץ:

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות Whatsapp