דבר תורה לפסח

דבר תורה לחג הפסח מתוך תורת הרבי מליובאוויטש

דבר תורה לפסח מתוך שיחות הרבי מליובאוויטש

ברוכים הבאים לאתר חג הפסח hametz.co.il של בית חב"ד

באתר תקבלו מידע תורני הלכתי מקיף בדיני ומנהגי חג הפסח.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מנהג מכירת חמץ בקלות ובנוחות אונליין בהידור.

ואף לבצע תרומה באמצעות האתר המאובטח עבור פעילויות הצדקה והחסד של בית חב"ד ותרומה קמחא דפסחא

התרומות לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה עבור בית חב"ד גבעתים ח.פ 580214237

תוכן עניינים

דבר תורה לפסח – משעבוד לגאולה

חג הפסח מכונה בתורה ובתפילות החג; זמן חרותנו.

בחג הפסח מצווה אותנו התורה להימנע מאכילת והחזקה של חמץ בבית, זו הסיבה שאנו מבצעים מכירת חמץ טרם כניסת החג.

ציון חגיגת הפסח אינה רק זיכרון היסטורי של דבר שקרה לפני שנים רבות לאבותינו.

עלינו להתבונן במשמעותו של החג וליטול ממנו לימוד והוראה לחיינו האישיים.

ותעל שוועתם

בני ישראל היו בארץ מצרים במצב של עבדות מחרידה, חיי קושי גשמיים – "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה הקשה".

בני ישראל מבקשים הפוגה ומנוח מסבל השעבוד.

הקב"ה שומע לזעקתם ומשתתף בכאבם.

על שפת הים

גם לאחר בריחתם ממצרים באמצע הלילה בני ישראל נדרשו לאתגרים שונים שסיפקו להם החיים במדבר.

המוכר מכולם הוא רדיפת המצריים אחרי בני ישראל כשהם עומדים על שפת ים סוף.

הים נבקע לשניים, בני ישראל הרדופים הופכים לבני חורין.

להיות בן חורין

כל אדם במהלך חייו פוגש בקשיים מהמורות ואתגרים שונים הפרוסים על מרחבי החיים.

במצב כזה חש הוא בחוסר יכולת להתמודד מול המצב המורכב אליו נדרש הוא.

עליו לדעת כי הקב"ה מאזין לכאבו האישי ודואג לישועתו הפרטית.

פנים לעבר העתיד

המצבים וההתרחשויות השונות אינם אלא 'מקפצה' להתעלות מעל כבלי הזהות ונטיותינו הטבעיות אל עבר מצב שונה וחדש לגמרי; היותנו בני חורין.

באמצעות מאמץ והתבוננות עלינו להביט אל עבר המטרה הנכספת.

המהמורות והקשיים אינם אלא ברי חלוף ותחנות מעבר אל מצב חדשני של חירות אמיתית.

המוסר השכל – דבר תורה לפסח – להפוך את הקושי להזדמנות

באחת הפעמים בהם ניגש אדם אל הרבי מלובביץ' ושח בפניו כי מתמודד הוא עם קשיים ואתגרים שונים בחייו הפרטיים.

הרבי ענה לו ישנם אנשים שקוראים לזה קושי, ישנם אנשים שמתייחסים לזה כאתגר אך אני סבור כי זוהי הזדמנות..

אנו נוטים להסתכל הקושי כדבר מוחשי ועל הטוב כדבר דמיוני. באמצעות חשיבה חיובית והתמקדות

מן הפרט אל הכלל

כשם שיישום ותרגול מצב נפשי זה יכול להביא את האדם לגאולה פרטית ממצוקותיו האישיות,

כך ברמה הכללית יותר, התעלות מעל האתגרים והתמודדויות יכולים להביא למצב של שלמות אמיתית ברמה הכללית של העולם כולו.

גאולה שבה העולם יגיע לתיקונו המושלם וכל פרט שבו יבוא על תכליתו האמיתית.

גאולה שלימה

הרמב"ם מתאר מצב זה במילים מיוחדות בסיום ספרו "משנה תורה – י"ד החזקה": "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר.

ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.

ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

העולם כולו יבוא על שלימותו ותיקונו. הטבע האנושי יבוא למצב בו אף נטיותיו הטבעיות יגיעו למצב של תיקון והשלמה. ומציאות הבריאה כולה תבטא את כבוד ה'.

תרומות באמצעות האתר

באמצעות האתר של בית חב"ד ניתן לתרום קמחא דפסחא 

חג פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל

דבר תורה לפסח