מתי אפשר לאכול חמץ

מתי אפשר לאכול חמץ | באתר בית חב"ד הזמנים המעודכנים

מתי אפשר לאכול חמץ? ראו את הזמנים המעודכנים

ברוכים הבאים לאתר חג הפסח hametz.co.il של בית חב"ד

באתר תקבלו מידע תורני הלכתי מקיף בדיני ומנהגי חג הפסח.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מנהג מכירת חמץ בקלות ובנוחות אונליין בהידור.

ואף לבצע תרומה באמצעות האתר המאובטח עבור פעילויות הצדקה והחסד של בית חב"ד ותרומה קמחא דפסחא

התרומות לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה עבור בית חב"ד גבעתים ח.פ 580214237

מתי אפשר לאכול חמץ?

התורה מצווה לא לאכול חמץ בכל שבעת ימי הפסח.

איסור החמץ מתחיל כבר בערב הפסח ראו סוף זמן אכילת חמץ.

ניתן לחזור ולאכול חמץ מיד בצאת החג האחרון -שביעי של פסח כ"א ניסן.

מתי חוזרים לאכול את החמץ אם שביעי של פסח חל ביום שישי?

באם שביעי של פסח חל ביום שישי אזי גם בשבת אין לאכול חמץ מכיוון שבעקבות מכירת חמץ  כל האוכל מכור לגוי והוא נרכש חזרה רק בצאת השבת לכן במהלך השבת יש לאכול מצות ומאכלים כשרים לפסח.

* להרחבה נציין שהנ"ל הוא לפי מנהג חב"ד.

אבל בהלכה יש מחלוקת הפוסקים יש שכתבו להתיר לאכול אף חמץ ממש בשבת שאחר הפסח ואין לחשוש לגזל הגוי מכיון שמכניסים במכירה שהגוי יתן רשות לקחת מהחמץ ששיך לו באופן שיתחשבנו לאחר מכן ניתן להרחיב בספר קצות השולחן של הגר"ח נאה.

הזמן שמותר לאכול חמץ חזרה השנה

בשנת תשפ"ב 2022 שביעי של פסח חל ביום שישי

מותר לחזור לאכול חמץ במוצ"ש 23/04/2022 בשעה

תל אביב, חיפה:  19:54 

ירושלים: 19:52

האם מותר לאכול קטניות בשבת?

מנהג אשכנזים לא לאכול קטניות במהלך ימי הפסח

נשאלת השאלה האם בשבת יהיה מותר לאכול קטניות?

בנידון זה נחלקו הפוסקים יש שכתבו שמותר לאכול  קטניות בשבת, ויש שהחמירו בדבר מדין מוקצה

האם מותר לבשל קטניות בכלי הפסח

המנהג להחמיר ולייחד לקטניות כלים מיוחדים ולא להשתמש בכלים הרגילים מכיוון שחוששים לטעם שנבלע בדפנות הכלי.

האם מותר לאכול בשבת מאכלים שכל הפסח לא אוכלים אותם בגלל חומרא?

ישנם מאכלים רבים שלא אוכלים אותם בגלל חומרא בעיקר בקרב חסידי חב"ד שמקפידים לא לאכול מאכלים תעשייתיים במהלך חג הפסח.

בשבת יהיה מותר לאכול כל דבר מאכל ללא שום פקפוק שיש עליו הכשר שהוא כשר לפסח, 

נציין שגם בנידון זה יש שהחמירו.

מתי אפשר לאכול חמץ