סיפור יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים לילדים ומבוגרים - סיפור פסח

סיפור יציאת מצרים לילדים ומבוגרים

מכירת חמץ עם חב"ד בקלות ובהידור דרך האתר!

בסיום ישלח למייל אישור על ביצוע המכירה

מכירת החמץ לא כרוכה בתשלום, מנהג ישראל לתת תרומה קמחא דפסחא עם המכירה.

התרומה לפעילות חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש!

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ברוכים הבאים לאתר פסח עם חב"ד.

באתר מידע תורני מקיף על הלכות ומנהגי חג הפסח, ההכנות לחג, הכשרת הבית והמטבח, מידע על כשרות האוכל לפסח ועוד.

בנוסף ניתן לערוך מכירת חמץ בקלות ובהידור אונליין, וגם לקיים את מצוות "קמחא דפסחא".

התרומה מאובטחת באמצעות ביט או אשראי והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

תוכן עניינים

סיפור יציאת מצרים לילדים ומבוגרים | סיפור פסח

סיפור יציאת מצרים (סיפור פסח) הוא ערך חשוב ובעל משמעות ביהדות, התורה מצווה כל יהודי, ואנו אומרים בתפילה מדי יום "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך".

כמו כן יש מצווה בליל הסדר לספר לילדים את סיפור יציאת מצרים כפי שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

בעת היציאה מארץ מצרים החל ההיסטוריה של העם היהודי.

תחילת סיפור יציאת מצרים

למעשה סיפור פסח החל בשלב מוקדם שיש רעב בארץ ישראל ויעקב יחד עם בניו יורדים למצרים כמבואר בחומש בראשית.

בהמשך נביא את הסיפור היציאה ממצרים מתומצת ובקצרה.

הירידה למצרים

בארץ ישראל היה רעב, יעקב אבינו ומשפחתו שומעים שיש אוכל במצרים ומחליטים ללכת לשם לרכוש אוכל להשביע את רעבונם.

בתורה ישנו סיפור ארוך (פרשת מקץ) האחים באים למצרים ונפגשים עם יוסף אחיהם אשר משמש כמשנה למלך.

לא נאריך בכל הפרטים מכיוון שהם לא רלוונטים כעת, אבל חשוב לציין שבסופו של דבר לאחר פגישת האחים יעקב אבינו וכל המשפחה יורדים למצרים כדי להיות יחד עם יוסף המשנה למלך.

הם קבעו את מקום מושבם בארץ גושן שבמצרים.

יוסף הצדיק משמש בתפקיד המשנה למלך לאחר שבחכמה מרובה נתן רעיון וביצע אותו לשמור אוכל בשבע שנות שובע, עבור שבע שנות רעב ובכך מציל את העם המצרי מרעב.

לאחר פטירת יוסף הצדיק מסופר בתורה "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה ניתחכמה לו פן ירבה… ונוסף גם הוא על שונאינו" (חומש שמות פרק א' פסוקים ח-י).

שעבוד היהודים במצריים

פרעה יחד עם חבריו במצריים מחליטים לשעבד את היהודים ולהפוך אותם לעבדים, עם ישראל נאלץ לעבוד עבודת פרך, לבנות ערים שלמות "את פתום ואת רעמסס".

למרות הכל עם ישראל מתרבה ריבוי לא טבעי כפי שאומרים חז"ל שאישה היתה יולדת 6 ילדים בבטן אחת.

פרעה מאד חושש מההתרבות של עם ישראל ומזמין אליו את המיילדות היהודיות שקראו להם שפרה ופועה.

פרעה מצווה עליהם באופן שלא משתמע לשני פנים במילים הבאות: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" כלומר להרוג כל בן זכר שנולד.

משה רבינו

מסופר בתורה שיוכבד שהייתה אשתו של עמרם יולדת בחודש השישי להריונה תינוק, היא מחביאה אותו במשך 3 חודשים בביתה ולאחר מכן יוכבד בונה תיבה המתאימה לשוט במים ומניחה את בנה בתוך התיבה במים, מרים האחות הגדולה משגיחה אל אחיה מרחוק.

בת פרעה

בתו של פרעה מגיעה להתרחץ ומבחינה בתיבה היא מתקרבת אליה ופותחת אותה ובפנים היא רואה תינוק בוכה.

מיד מבינה שאותו התינוק המונח בתיבה הוא תינוק יהודי והיא מחליטה לאסוף לבית שלה את התינוק שהיה מונח בתיבה.

הבת של פרעה קוראת לתינוק בשם משה כפי שכתוב בתורה "ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו".

הגעת משה לבית פרעה

משה רבינו לא מוכן לינק משום אישה אחרת גויה, מרים אחותו של משה מציעה לבתו של פרעה למצוא עבורה אישה יהודייה שתניק את משה, בת-פרעה מוכנה לכך ומרים דואגת להביא את האמא של משה על מנת שתניק את בנה בתשלום.

משה גדל

משה מסתובב ורואה שעם ישראל סובל, באחד ההזדמנויות הוא הולך במצריים ורואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו בתגובה לכך משה הורג את המצרי וטומן אותו בחול, למחרת משה רואה שני יהודים רבים מכות משה רבינו פונה לאחד מהם ואומר לו: רשע למה תכה רעך?

הם לא אהבו את העובדה שמשה רבינו מוכיח אותם ומחליטים להלשין על משה רבינו על כך שהרג יום לפני את המצרי, משה בורח למדיין ומסופר בתורה שהוא מתחתן עם ציפורה הבת של יתרו.

קושי השיעבוד

המצב של העם היהודי במצרים ניהיה גרוע מאד וקושי השעבוד מקשה ביותר על עם ישראל.

התגלות הקב"ה למשה

יום אחד משה רבינו רואה סנה בוער באש ולא מתאכל, משה רבינו מתפלא מאד מהמראה המופלא שהרי בדרך הטבע אם משהו נשרף הוא נחרך ומתאכל, משה מתקרב לסנה ואז הקב"ה מתגלה אליו ומתחיל לדבר אתו מתוך הסנה ודורש ממנו להיות השליח שלו להנהיג את עם ישראל ולהוציאו מארץ מצריים.

משה עונה להשם כי הוא "ערל שפתיים" כלומר מגמגם. הקב"ה משיב לו שאהרן אחיו הגדול יהיה מתורגמו.

משה ואהרון ניגשים לפרעה ודורשים ממנו לשחרר את עם ישראל.

פרעה מסרב לבקשתם ובתגובה מחריף את סבלם של העם היהודי.

השעבוד מחריף

פרעה מצווה להפסיק לספק ליהודים תבן לעשיית הלבנים, מעכשיו היהודים יצטרכו ללכת לאסוף תבן בעצמם ולהפיק אותה כמות של לבנים.

משה מרגיש מאד לא נעים שהליכתו לפרעה לא רק שלא הועילה היא אף הזיקה, וכן עם ישראל גם כן כועס עליו.

משה ניגש להשם ואומר לו "למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך".

הקב"ה עונה לו:

"עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו".

עשר המכות שהביא הקב"ה על המצרים

משה ואהרון באים שוב לפרעה ודורשים ממנו בשם הקב"ה במילים הבאות "שלח את עמי ויעבדוני במדבר". פרעה שוב מסרב לבקשתם.

משה ואהרון מציגים בפניו אות ומופת – מקל אהרון מושלך ארצה ונהפך להיות נחש, פרעה לא מתפעל וגם כן מראה להם שהוא יודע להפוך מטה לנחש , אבל באותו רגע קרה דבר מופלא הנחש של משה ואהרון חוזר להיות מטה ובולע את כל הנחשים.

למרות הכל פרעה עומד בסירובו לשחרר את היהודים ואז הקב"ה אומר למשה שיביא מכות על מצרים, המכות לא ארעו בבת אחת, אלא לאט לאט משה רבינו כל פעם לפני שארע מכה הזהיר את פרעה בעונש הצפוי לבוא, ומשעה שפרעה לא התייחס לאזהרה המכה הגיעה למצרים.

פירוט עשרת המכות:

דם

אהרון מכה ביאור מצרים וכל המים נהפכים להיות דם.

צפרדע

צפרדעים מתפשטים בארץ מצרים ומהווים מטרד סביבתי נורא.

כינים

כינים מתפשטים על ראשי המצרים.

ערוב

חיות רעות מציפות את ערי מצרים.

דבר

מגיפה קשה ממיתה את כל חיות הבית.

שחין

פצעים קשים וכואבים מאד למצרים.

ברד

ברד מעורב באש נופל מלמעלה וכל מה שבארץ נחרב.

ארבה

ארבה – מין חגבים משחית את כל הצומח באדמה, כל מה שהצליח לשרוד את מכת הברד חרב על ידי הארבה.

חושך

חושך ממשי ניהיה בכל ארץ מצרים.

מכת בכורות

בחצות הלילה שבין י"ד ל-ט"ו ניסן הקב"ה ממית את כל בכורות מצרים.

סיפור יציאת מצרים

העובדה שבכורות מצרים מתים מצליחה לשבור את התנגדותו וסירובו של פרעה והוא מחליט לגרש את בני ישראל מארצו.

עם ישראל עוזב בחיפזון הכוונה במהירות את מצרים בליל ט"ו ניסן.

מסופר בתורה שהבצק שהכינו להיות צידה לדרך אין זמן לתפוח (וגם לא היה להם שאור שפועל את פעולת ההתפחה) והוא נאפה בתור מצות ולא כלחם רגיל.

שלמות היציאה ממצרים

סיפור פסח – סיפור יציאת מצרים, שארע בליל ט"ו היה רק ההתחלה כי לאחר מכן המצרים מתחרטים על כך ששחררו את היהודים והם רודפים אחריהם.

למעשה רק בשביעי של פסח הושלם נס ההצלה על ידי שהקב"ה קרע את ים סוף, עם ישראל עבר בתוכו, והמצרים נכנסו לתוך הים טבעו ומתו.

זכר לסיפור יציאת מצרים כיום

כזכר לנס יציאת מצרים הקב"ה צווה לחגוג בכל שנה את יום ט"ו ניסן היום בו יצאו היהודים ממצרים וכן את המשך שבעת ימים.

קראו בהרחבה מדריך לחג הפסח

החמץ החל מחצות היום של י"ד בחודש ניסן ובכל שבעת ימי הפסח אסור באכילה, בהנאה, וגם עצם אחזקת החמץ אסורה.

בערב פסח מצווה להשבית את החמץ קראו בהרחבה אודות:

מצווה נוספת היא לאכול מצה שמורה עבודת יד בליל הסדר.

ולספר את סיפור יציאת מצרים לבני המשפחה ראו בהרחבה הגדה של פסח.

מצווה מיוחדת לפני חג הפסח לדאוג למשפחות נזקקות לצרכי החג קראו בהרחבה על תרומה לפסח תרומת קמחא דפסחא.

סיפור יציאת מצרים לילדים ומבוגרים

שירות מכירת חמץ נסגר!

לא ניתן למכור חמץ באמצעות האתר!

קיימו את מצוות 'קמחא דפסחא' תרמו למשפחות נזקקות חולים וקשישים תושבי הדרום ועוטף עזה באמצעות חב"ד בשדרות

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות Whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים תושבי הדרום בקו האש

[התרומה באמצעות חב"ד בשדרות]