שביעי של פסח

שביעי של פסח - משמעות היום

שביעי של פסח

ברוכים הבאים לאתר חג הפסח hametz.co.il של בית חב"ד

באתר תקבלו מידע תורני הלכתי מקיף בדיני ומנהגי חג הפסח.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מנהג מכירת חמץ בקלות ובנוחות אונליין בהידור.

ואף לבצע תרומה באמצעות האתר המאובטח עבור פעילויות הצדקה והחסד של בית חב"ד ותרומה קמחא דפסחא

התרומות לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה עבור בית חב"ד גבעתים ח.פ 580214237

תוכן עניינים

שביעי של פסח – משמעות היום

יום שביעי של פסח הוא גמר היציאה לחרות של עם ישראל מידי העבדות במצרים.

ביום השביעי של הפסח נקרע ים סוף ועם ישראל עבר בתוך המים אשר נחצו לשנים.

המצרים אשר רדפו אחרי היהודים טבעו ומתו.

ליל החג

מנהג חב"ד להיות ערים בלילה וללמוד תורה.

תפילת שחרית

מתפללים שחרית לשלושת רגלים, לאחר מכן חצי הלל, קדיש תתקבל, שיר של יום.

קודם הוצאת ספר תורה מהארון אומרים ריבונו של עולם מיוחד, לאחר מכן קריאת התורה קוראים מפרשת בשלח בה מסופר על קריעת ים סוף ויציאת עם ישראל ממצרים.

הזכרת נשמות

המנהג להזכיר נשמות מה שמכונה תפילת יזכור, מי שהוריו בחיים יוצא מבית הכנסת בעת הזכרת נשמות.

בשנה הראשונה האבל נשאר בבית הכנסת אך לא מזכיר נשמות.

סעודת משיח

הבעל שם טוב היה אוכל 3 סעודות ביום האחרון של פסח והיה מכנה את הסעודה האחרונה סעודת משיח כי אז מאיר גילוי הארת משיח.

מנהגי הסעודה: לאכול מצות ולשתות יין ולהתעורר בעניין האמונה בבוא המשיח.

למרות שבכל ימי הפסח מקפידים לא לאכול מצה שרויה אבל מיד בצאת הכוכבים אפילו קודם ברכת המזון ניתן לאכול מצה שרויה

ברכת המזון

בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא למרות שהסעודה נמשכה לתוך הלילה.

מוצאי החג

מיד בצאת החג אפשר לאכול חמץ ואין צורך להמתין משום שתנאי במכירת חמץ שהגוי נותן רשות ליהודים לאכול מהחמץ בצאת החג.

חמץ שעבר עליו הפסח

חמץ שעבר עליו הפסח ולא נמכר כדין אסור באכילה ובהנאה וזהו קנס שקנסו חכמים.

תרומות

באמצעות האתר ניתן לתרום קמחא דפסחא עבור בית חב"ד.

שביעי של פסח