ברוכים הבאים לאתר "מכירת חמץ" – hametz.co.il  המרכז מידע הילכתי אודות חג הפסח וכולל בין היתר אפשרות לבצע מכירת חמץ אונליין באמצעות האתר ובנוסף אפשרות להעביר תרומה מאובטחת לטובת בית חב"ד

משמעות ההרשאה למכירת חמץ

בעת ביצוע מכירת חמץ באתר הנך נותן כוח ורשות לרב מטעם הנהלת האתר ומסכים לעשות  אותו שליח ומורשה במקומך למכור ולהשכיר, בעצמו או על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים. 

כל מיני חמץ ותערובת חמץ וחשש חמץ שלנו הן הנמצא ברשותנו בכל מקום שהוא ו/או ביד אחרים או שיש לנו חלק וזכות בהם או שהם רק פיקדון ביד אחרים, וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנוכרי כל המקומות שחמץ מונח שם. ובזה אני מגלה דעתי שכל חמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ השייך לי יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה הן מצד שליחות

והן מצד זכייה שזכין לאדם שלא בפניו וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו

ויהי ממכרו קיים ותהא ידו כידינו ועשייתו כעשייתנו ופיו כפינו.

תקנון האתר