שטר הרשאה למכירת חמץ

שטר מכירת החמץ שמשמעותו מינוי הרב להיות שליח למכור לגוי את החמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו או על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים,

כל מיני חמץ ותערובת חמץ וחשש חמץ שלנו הן הנמצא ברשותנו בכל מקום שהוא ו/או ביד אחרים או שיש לנו חלק וזכות בהם או שהם רק פיקדון ביד אחרים

וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנוכרי כל המקומות שחמץ מונח שם.

ובזה אני מגלה דעתי שכל חמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ השייך לי יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה הן מצד שליחות והן מצד זכייה שזכין לאדם שלא בפניו

וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו ויהי ממכרו קיים ותהא ידו כידינו ועשייתו כעשייתנו ופיו כפינו.

מכירת החמץ באמצעות אתר hametz.co.il הינה ע"פ ההלכה היהודית ע" ערב קבלן כפי שנהוג בחב"ד  ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות